DE VOORBEREIDING

07-02-2024

DE VOORBEREIDING

Een behandeling met kleur en licht vraagt om een respectvolle voorbereiding.

Wanneer iemand op behandeling komt, vindt een ONTMOETING plaats. Deze ontmoeting impliceert een welgemeende interesse voor het anders-zijn van de andere persoon. Een uniek wezen staat voor mij. Daar stel ik me op in.

Eerbied en behoedzaamheid zijn de stille krachten achter de behandeling als ondertoon.

Ik realiseer me steeds hoe BETEKENISVOL zo'n wederzijdse ontmoeting is. Het leven krijgt zin door hetgeen we in ons handelen voor elkaar en voor elkaars levensloop kunnen betekenen. Routine, bandwerk of kant-en-klaar model zou hier ongepast zijn.

Op die manier kan ik door mijn werk mijn talenten en gaven ontplooien en iets betekenen in de samenleving. Dat geeft VOLDOENING.

Een echt open contact voelt als een feestje van mens tot mens !

Contacteer mij voor meer info en voor jouw behandeling met kleur en licht:

siska.gorissen@gmail.com

Tel. 0472 107002