Het gesprek

27-09-2023

De kleur-lichttherapie is non-verbaal, er wordt dus in principe niet gepraat tijdens de behandeling. Daar zit een doordachte reden achter en ik probeer er trouw aan te blijven.

Toch constateer ik dat mensen vaak juist wel nood hebben aan de babbel, aan het bevrijdende aspect van het gesprek, aan het luisterende oor.

In het sprookje van J.W. von Goethe ("De groene slang en de schone lelie") wordt gewezen op het "verkwikkende" van het gesprek. Verkwikkend betekent aanmoedigend, bemoedigend, aansporend, opbeurend, hartversterkend, stimulerend, ….

Ik bied ook mogelijkheid tot het gesprek aan maar dan los van de kleur-lichtbehandeling. Je kan bijvoorbeeld afwisselen: een kleur-lichtbehandeling afgewisseld met een gesprekssessie, of omgekeerd, afhankelijk van je behoefte van het moment. 

Samen in gesprek zijn, communiceren. Er is geen winnaar noch verliezer, het gaat niet over gelijk krijgen of hebben, het gaat niet om mij, maar om jou, om het vraagstuk, om jouw levensparcours.

Het gesprek kan dan een opening bieden of een aanzet tot inzichten. Bel of mail mij om ons gesprek in te plannen. Het gesprek is altijd in een live ontmoeting, niet online, niet telefonisch.