In de ban van "bang"

24-01-2022

Een kleine uitnodiging tot een grote uitdaging : durven we vol vertrouwen de toekomst tegemoetzien?

Of is het een illusie, wanneer we aan het begin van een nieuw jaar elkaar 'een gelukkig nieuwjaar' toewensen? Je kunt iemand die het water aan de lippen heeft staan toch niet 'een gelukkig nieuwjaar' wensen?

Zodra angst een rol begint te spelen, kijken we ook met andere ogen naar de wereld om ons heen.

De angst regeert in onze tijd. Denken we maar aan Corona (Covid-19).

Het genezen van angst is het begin van een innerlijke vrede

Geen andere emotie is zo destructief voor ons systeem als angst. In een toestand van angst is onze blik niet meer neutraal of objectief. Angst maakt blind en doet verdrinken in intriges van gebeurtenissen. Het genezen van angst is het begin van een innerlijke vrede. Innerlijke vrede verbindt jou met je diepere zelf en zet de poorten wagenwijd open voor heel wat moois. Het lichaam en de ontspanning zijn hier de heilige sleutelwoorden: via het lichaam krijg ik toegang tot jouw systeem.

Er zijn tegenwoordig de meest uiteenlopende doe-het-zelf-technieken en trajecten op de markt om met angst om te gaan. In de holistische en esoterische geneeskunde is het welbekend dat het grootste risico om een ziekte te krijgen, in de psychische sfeer ligt. Schrik en angst zijn uitlokkers en hebben vele gezichten, facetten, nuances. Ze leggen ons systeem plat. En ziek worden, willen we niet.

Je bént je angst niet, je hébt angst. 

De kleur-lichtbehandelingen zijn gebaseerd op een holistisch mensbeeld (lichaam, ziel, geest) dat daarom altijd op drie niveaus werkzaam is:

-lichaam: onze organen filteren niet alleen ons voedsel en zuurstof maar slaan ook indrukken en ervaringen op. Wanneer een orgaan onder vuur komt te liggen, kan door de kleur-lichtbehandeling de druk van de ketel weggenomen worden zodat er weer ontspanning optreedt.

-ziel: door angst is het innerlijke evenwicht verstoord en lijkt onze wilskracht verlamd. Het denken verloopt dwangmatig en draait in cirkeltjes rond. Elke harmonie is zoek. Sommige angstreacties zijn buitenproportioneel in vergelijking met het gebeurde. De behandelingen brengen verlichting en stroming in het gevoel en dit op een dieperliggend niveau. Stroming zorgt voor dynamiek en beweging. Dit geeft opeens een heel andere kijk op de zaak. Er komt ruimte vrij om op hetzelfde gegeven anders te reageren.

-geest: Je bént je angst niet, je hébt angst. Vanwaar komt de angst? Wanneer heeft dit patroon zich in je systeem genesteld? Zonder dat er veel over gepraat wordt, gaat de kleur-lichttherapie terug naar het oorzakelijke, daar waar het allemaal begon. Om op dat punt andere informatie (input) in jouw systeem te steken, een ander patroon dan dat van de angst of van het obsessieve perfectionisme. Zodat de plaat niet meer blijft hangen.

Angst helpt niet, alleen moed kan helpen. 

Met andere woorden: Angst helpt niet, alleen moed kan helpen.

Iedere dag van ons leven vraagt ons om op te staan, niet bij de pakken neer te zitten, maar "Ja" te zeggen tegen het leven - wat het leven ook van ons vraagt.

De behandelingen in de kleur-lichttherapie beantwoorden aan de noden van déze tijd. Zowel op macrokosmos- als op microkosmos-niveau.

Bij angstbehandelingen breng ik jou terug bij jouw evenwicht, in jouw harmonie. In het midden, in balans: daar ligt onze vrijheid van denken, voelen, willen.